CHRZEST ŚWIĘTY

Chrzest w katolicyzmie jest znakiem oczyszczenia z wszelkiego grzechu, w tym z grzechu pierworodnego, odrodzenia duchowego oraz włączenia do Kościoła i zjednoczenia z nim. Według katolików wyraża ponowne narodziny, jest znakiem ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Zazwyczaj wiąże się ze stosownym wpisem do Księgi parafialnej, który jest w Polsce nieusuwalny, nawet w przypadku apostazji ochrzczonego z Kościoła w późniejszym czasie.

Dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka.
  • Dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres faktycznego zamieszkania chrzestnych)
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka. Rodzice chrzestni dostarczają zaświadczenie z parafii (faktycznego zamieszkania), że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję. Młodzież ucząca się przedstawia dodatkowo zaświadczenie katechety o uczestnictwie w katechezie szkolnej.
  • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej ( protestant, anglikanin czy prawosławny), może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
  • Rodzice i chrzestni odbywają naukę przed chrztem (jeśli nie byli jeszcze chrzestnymi) oraz przystępują do spowiedzi i w intencji dziecka przyjmują komunię świętą w czasie mszy św. chrzcielnej.
  • Przekaz chrztu, gdy rodzice mieszkają poza terenem naszej parafii.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE